Deprecated: usort(): Returning bool from comparison function is deprecated, return an integer less than, equal to, or greater than zero in /customers/2/3/a/hpsvvoetbal.nl/httpd.www/wp-content/themes/oxigeno/framework/config-meta-boxes.php on line 329 Deprecated: usort(): Returning bool from comparison function is deprecated, return an integer less than, equal to, or greater than zero in /customers/2/3/a/hpsvvoetbal.nl/httpd.www/wp-content/themes/oxigeno/framework/config-meta-boxes.php on line 329 Deprecated: usort(): Returning bool from comparison function is deprecated, return an integer less than, equal to, or greater than zero in /customers/2/3/a/hpsvvoetbal.nl/httpd.www/wp-content/themes/oxigeno/framework/config-meta-boxes.php on line 329 Privacybeleid – Hpsv Voetbalclub
 
Henriëtte Roland Holstweg 702533 ST Den Haag
Telefoon: +31 6 18 67 13 55

HomePrivacybeleid

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Achtereenvolgens worden behandeld:Contactgegevens, Persoonsgegevens, Gebruiksdoel, Automatisering, Bewaren, Delen met derden, Cookies, Recht van inzage, Beveiliging, Wijziging Privacyverklaring.

1. Contactgegevens HPSV

Correspondentieadres HPSV:
IJsselsteinstraat 57
2546 XC Den Haag
070 3887396
Secretaris:
sophia.aberson@hpsvvoetbal.nl

www.hpsvvoetbal.nl

2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Voor de verwerking van de gegevens worden drie bestanden gebruikt. Het Ledenbestand, het Medewerkersbestand en het sponsorbestand.

Ledenbestand
Dit bestand bestaat uit spelende senior-en jeugdleden, ondersteunende (=niet-spelende) leden, donateurs, ereleden en leden van verdienste. Van deze personen worden de volgende gegevens geregistreerd:
KNVB-en lidnummer
NAW-gegevens
E-mailadres
Telefoonnummer
Geslacht
Geboortedatum
Datum van aanmelding
Elftal/teamfunctie-gegevens indien medewerker/vrijwilliger
Banknummer en contributie-gegevensnr.
Ooievaarspas (evt.)opzegging en reden daarvoor

Medewerkersbestand
Van medewerkers/vrijwilligers die geen lid zijn van HPSV registreren wij:
NAW-gegevens
E-mailadres
Telefoonnummer
Functie-gegevens

Sponsorbestand
Van de sponsors van HPSV registreren wij:
NAW-gegevens
Naam contactpersoon
E-mailadres
Telefoonnummer
Soort sponsoring
Sponsorbedrag
Looptijd

3. GEBRUIK VAN PERSOONGEGEVENS
HPSV gebruikt de genoemde gegevens voor de volgende doelen:
-inschrijving als bondslid bij de KNVB;
-opname in de ledenadministratie van de vereniging;
-het versturen van contributiefacturen en de afhandeling daarvan;
-het verzenden van nieuwsbrieven, info over wedstrijden, toernooien, e.d. en evt. andere correspondentie;
-te kunnen communiceren via bellen, sms’en, appen of e-mailen als dit nodig mocht zijn;
-de website te optimaliseren.

4. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Anders dan bij sommige andere verenigingen worden geen besluiten genomen die door geautomatiseerde systemen worden gegenereerd. Elk besluit wordt op persoonlijke wijze en door menselijk toedoen genomen.
HPSV gebruikt Sportlink (als enig extern computersysteem) voor een deel van de ledenadministratie. Het merendeel van de gegevens wordt echter in eigen beheer verwerkt met de reguliere Office-applicaties zoals Excel en Acces.

5. BEWAREN VAN GEGEVENS
HPSV bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij volgen daarvoor de geldende regelgeving, zoals de AVG en de Archiefwet.
Voorbeeld: financiële gegevens (betaling van de contributie) dienen zeven jaar bewaard te blijven. Dit omdat de belastingdienst dit voorschrijft.

6. HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
HPSV deelt de persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk mocht zijn voor het goed functioneren van de verenigingen om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die de gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens, zoals dit momenteel met Sportlink gebeurt. HPSV blijft te allen tijde verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bij de registratie als lid van HPSV gaan wij er vanuit dat er toestemming voor het publiceren van naam, leeftijd en foto’s op de website van HPSV wordt gegeven, bijvoorbeeld bij het presenteren van het team of in wedstrijdverslagen. Indien men hier niet mee akkoord gaat, kan hiertegen bezwaar gemaakt worden (zie punt 8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen).

7. COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN OP ONZE WEBSITE
HPSV gebruikt op de website www.hpsvvoetbal.nl alleen technische, functionele cookies en analytischecookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op computer, tablet of smart Phone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking vande website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Men kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan men ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser worden verwijderd.

8. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Men heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft men het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door HPSV en heeft men het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat men bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar de persoon of een ander, door de persoon genoemde organisatie, te sturen.Men kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar sophia.aberson@hpsvvoetbal.nl.
HPSV wil er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

9. BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS
HPSV neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als het idee bestaat dat de gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via sophia.aberson@hpsvvoetbal.nl.

10. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

WIL JIJ OOK LID WORDEN VAN HPSV?

OVER HPSV

In het jaar 1917 hadden een aantal Haagse politiemannen al de behoefte om een voetbalvereniging op te gaan richten met als doel de kracht en de algemene lichaamsverbetering te bevorderen. De oprichting van een voetbalvereniging kwam niet van de grond maar de heren Snethlage, Spetter, Melse, Riemvis en De Willigen namen wel het initiatief om op bescheiden schaal voetbalwedstrijden te organiseren.

Kalender

juli 2022
M D W D V Z Z
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

©copyright HPSV. Alle rechten voorbehouden.